Bảo hiểm xã hội là gì? Phân loại bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một hệ thống bảo hiểm thiết yếu đối với người lao động Việt Nam hiện nay. Vậy bảo hiểm xã hội là gì?các chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất. Tìm hiểu thêm về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong bài viết sau của cheapeatstoronto.com.

I. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự bù đắp thu nhập của người lao động
 • Bảo hiểm xã hội là sự bù đắp thu nhập của người lao động nếu thu nhập của họ bị giảm sút do ốm đau, bệnh tật, sinh con, tai nạn lao động, chết, nghỉ hưu, hết tuổi lao động.
 • Số tiền chi trả dựa trên đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người lao động và gia đình. Bảo hiểm xã hội góp phần bảo vệ an toàn xã hội và là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

II. Phân loại bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm không bắt buộc người lao động phải tham gia. Người lao động có thể lựa chọn tham gia bất kỳ loại bảo hiểm xã hội nào, tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế và gia đình của họ.
 • Bhxh đánh giá kế hoạch lương hưu khi hết tuổi lao động dựa trên việc mua bảo hiểm. Ngoài ra, nếu chẳng may ốm đau, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, sinh con, tai nạn, mất khả năng lao động,… bạn sẽ được thanh toán một phần tài chính.

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm cho người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng theo quy định của pháp luật. Điển hình là khi giao kết hợp đồng lao động có những điều khoản liên quan đến quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • Người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, người sử dụng lao động sẽ trả nhiều hơn. Nếu bạn ký và tham gia hợp đồng lao động trên ba tháng thì người lao động của bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội và không xác định được thời hạn nghỉ việc theo hợp đồng.

III. Các chế độ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chia thành 5 chế độ

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chia thành 5 chế độ chính:

 • Chế độ ốm đau.
 • Chế độ hưu trí.
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Chế độ tử tuất.
 • Chế độ thai sản.
 • Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Mỗi chế độ bhxh mang đến cho người lao động những quyền lợi hữu ích trong việc chăm sóc và bảo vệ con người trong cuộc sống.

1. Chế độ ốm đau

 • Hệ thống này dành cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội có giấy xác nhận của tổ chức hoặc cơ sở y tế trong trường hợp ốm đau hoặc tai nạn lao động.
 • Theo quy định của Luật BHXH Việt Nam, người lao động được nghỉ hưu và hưởng các chế độ của người lao động. Tùy thuộc vào công việc của người lao động mà các quyền lợi như nghỉ ốm, bảo hiểm xã hội sẽ khác nhau.
 • Thời gian nghỉ ốm đau của người lao động có đóng bảo hiểm xã hội không quá 30 ngày. Nếu không khỏi bệnh trong thời hạn này, bạn có quyền nghỉ theo quy định của pháp luật và phục hồi sức khỏe trong và sau khi ốm.

2. Chế độ thai sản

 • Chế độ thai sản là chế độ bảo hiểm xã hội dành cho lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật như dưỡng sức, thai sản, nghỉ thai sản, nạo, hút thai, chết lưu, thai sản.
 • Lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tuổi nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì sẽ được BHXH hỗ trợ tạm thời bằng hai lần mức lương cơ sở trong thời gian nghỉ lễ. Trường hợp khi sinh con mà chồng không đóng bảo hiểm xã hội mà chồng là lao động nữ thì chồng được trợ cấp một lần bằng tiền lương tháng hai lần trong thời gian đó.
 • Vợ tôi nghỉ thai sản. Lao động nữ hưởng chế độ thai sản trong thời hạn 30 ngày nhưng không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc thì được nghỉ từ 5-10 ngày theo chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của chế độ BHXH.

3. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Đây là hệ thống dành cho những người lao động không may đóng BHXH bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu đủ điều kiện hưởng theo quy định của Luật BHXH thì người lao động sẽ được trợ cấp một lần hoặc hàng tháng, tùy theo mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe.
 • Ngoài quyền lợi bảo hiểm thu nhập hàng tháng, người lao động còn được trợ cấp tiền xe cộ, xe cộ, dụng cụ sinh hoạt, giúp sức khỏe nhanh chóng.

4. Chế độ hưu trí

 • Đây là chế độ dành cho người lao động hết tuổi suy giảm sức khỏe lao động, mất sức lao động theo điều lệ của Tổ chức BHXH Việt Nam, đóng BHXH đủ 20 năm.
 • Người lao động được nhận lương hưu hàng tháng tùy theo mức độ tham gia và mức đóng BHXH. Người đăng ký BHXH chưa đủ 20 năm nhưng đã nghỉ hưu hoặc chưa đóng đủ 20 năm BHXH sau khi nghỉ hưu có thể đến trực tiếp tổ, cơ sở BHXH để yêu cầu đóng BHXH.
 • Bảo hiểm hưởng BHXH một lần. Xác định đúng mức tiền lương tháng đóng để tính lương hưu và trợ cấp bảo hiểm một lần.

5. Chế độ bất tử

 • Đây là hệ thống khi người có BHXH chết. Bảo hiểm xã hội hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất hàng tuần theo quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
 • Đây là khoản thu nhập để hỗ trợ thân nhân của người đăng ký BHXH khi bị tai nạn hoặc tử vong. Quyền lợi tử vong hàng tháng sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức lương cơ bản của người được bảo hiểm tại thời điểm đăng ký tham gia. Trợ cấp tử tuất hàng tuần khác nhau tùy thuộc vào thời gian bạn đăng ký bảo hiểm xã hội và số tiền bạn đóng bảo hiểm hàng tháng.
Xác định đúng mức tiền lương tháng đóng để tính lương hưu và trợ cấp bảo hiểm một lần

6. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

 • Bảo hiểm thất nghiệp là bảo hiểm hỗ trợ người lao động bị mất thu nhập hàng tháng do thất nghiệp. Điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đóng đủ tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội thất nghiệp trong 12 tháng 24 tháng trước ngày thất nghiệp.
 • Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày thất nghiệp, người lao động muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải lập hồ sơ và nộp cho cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội để được hưởng.
 • Thủ tục thất nghiệp đang chờ xử lý trong thời gian thất nghiệp, và người thất nghiệp không được không tìm được việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Thời điểm bạn được hưởng quyền lợi bảo hiểm phải phụ thuộc vào thời điểm bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 • Nếu bạn mua bảo hiểm sáu tháng trước khi bạn mất việc, trợ cấp hàng tháng của bạn được tính bằng 60% phí bảo hiểm của bạn.
 • Bảo hiểm thất nghiệp là bảo hiểm hỗ trợ người lao động bị mất thu nhập hàng tháng do thất nghiệp. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu bạn đóng đủ BHXH từ 12 tháng trở lên trước ngày thất nghiệp 24 tháng.
 • Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày thất nghiệp, người lao động muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải lập hồ sơ và nộp cho cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội để được hưởng.
 • Thủ tục thất nghiệp đang chờ xử lý trong thời gian thất nghiệp, và người thất nghiệp không được không tìm được việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Thời điểm bạn được hưởng quyền lợi bảo hiểm phải phụ thuộc vào thời điểm bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 • Nếu bạn mua bảo hiểm sáu tháng trước khi bạn mất việc, trợ cấp hàng tháng của bạn được tính bằng 60% phí bảo hiểm của bạn.

VI. Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

 • Người lao động được nghỉ và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nếu bản thân và con cái ốm đau. Được hưởng chế độ thai sản, thai sản và các chế độ. Vui lòng được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội khi nhận con nuôi. Bạn sẽ nhận được một khoản trợ cấp hưu trí khi bạn đến tuổi nghỉ hưu.
 • Được hưởng các quyền lợi khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hưởng trợ cấp mai táng phí và tiền tuất. Hưởng trợ cấp hưu trí và trợ cấp hưu trí. Hưởng trợ cấp tang lễ và trợ cấp sinh tồn.

Như vật, chúng tôi đã chia sẻ cho bạn tất cả những thông tin về bảo hiểm xã hội là gì. Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thể chế, quyền lợi và lợi ích khi tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *